MENU
Jesteś tutaj: Blog Znaki drogowe

Znaki drogowe

Oferowane w naszym sklepie internetowym www.e-znaki.pl znaki drogowe są wyrobem renomowanego polskiego producehttp://www.e-znaki.plowo wzmocnionastalowymi profilami typu F, ktore służą jako element montażowy do przykręcenia uchwytów łączących znak z konstrukcją wsporczą, np. słupkiem. Pragniemy zwrócic uwagę, że tarcze znaków z podwójnie zagiętymi krawędziami charakteryzują się najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi spośród innych produkowanych w naszym kraju znaków drogowych. Tył tarczy  jest zabezpieczony farbą szarą proszkową nr RAL 7037. W naszym sklepie internetowym prowadzimy sprzedaż znaków drogowych firmy „Wimed” z Tuchowa k. Tarnowa.

 Znaczenie znaków drogowych – 10.11.2017 r.

Zakres obowiązywania znaków drogowych w Polsce określone jest w przepisach Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki drogowe umieszczane są po prawej lub lewej stronie jezdni, ale również na niej bądź też nad nią. Znaki drogowe dzielimy na:

• Znaki drogowe pionowe, które występują postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami. Znaki pionowe mogą występować w postaci znaków świetlnych.

• Znaki drogowe poziome, które występują w postaci linii, napisów lub symboli malowanych zazwyczaj na nawierzchni drogi. Zasadniczo znaki poziome malowane są w farbą białą, zaś na czas remontów dróg malowane są tymczasowe znaki i linie w kolorze żółtym. W takich przypadkach białe linie przestają obowiązywać kierujących pojazdami.

Oprócz powyżej wymienionych znaków, stosuje się znaki związane z oznakowaniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznakowania w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W wielu przypadkach stosuje się znaki z napisami wskazującymi kierującym pojazdami sposób korzystania z drogi. W naszym kraju z każdym rokiem przybywa nowych kierowców. Wielu młodych ludzi oczekuje na ukończenie 18 roku życia, aby po zakończonym kursie nauki móc przystąpić do egzaminu państwowego i po pozytywnym wyniku otrzymać dokument uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Posiadanie prawa jazdy daje młodemu człowiekowi poczucie wolności, niezależności, nie wspominając już o wygodzie i pewnej nobilitacji w środowisku rówieśniczym. Niestety, jak wskazują statystyki po naszych szosach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni. Pomijając oczywiście prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest szybka jazda i niestosowanie się do znaków drogowych. Niejednokrotnie w naszych rodzinnych miejscowościach jeździmy „na pamięć”. Nie zwracamy wówczas uwagi na znaki drogowe. Wiemy, w którym miejscu musimy ustąpić pierwszeństwa, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu a które ulice są jednokierunkowe. Problemy pojawiają się w momencie, gdy nastąpi zmiana organizacji ruchu lub gdy przestaje działać sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Szczególnie w tej sytuacji wielu kierowców ma poważne problemy z pokonaniem skrzyżowania. Znaki wskazują nam jak przepisowo przejechać przez skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest łatwe i czytelne. W dużych aglomeracjach, gdzie znajdują się rozbudowane skrzyżowania sprawy mają się jeszcze gorzej. Problemem są nie tylko niedoświadczeni kierowcy, ale także nieczytelne oznakowanie naszych ulic. W naszym kraju są miejsca, gdzie na kilkudziesięciu metrach ulicy postawionych jest kilkanaście znaków drogowych a ich czytelność niejednokrotnie komplikują kolorowe i jaskrawe billboardy lub reklamy.

W naszym kraju znaki drogowe pojawiły się w 1908 r. jednak do końca lat 30 przepisy ruchu drogowego egzekwowane były jedynie w obrębie miast. Większość krajów europejskich posługuje się jednolitym systemem zrozumiałych znaków lub symboli. Różnice między poszczególnymi krajami nie są duże i wynikają w dużej mierze z lokalnej specyfiki lub z ruchu lewostronnego. Przyczyną niektórych wypadków drogowych i kolizji drogowych jest nieprawidłowe oznakowania dróg przez ich zarządców. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorządy: województwa, powiatu i gminy. Za utrzymanie i oznakowanie dróg wewnętrznych są odpowiedzialni właściciele terenu, na którym znajdują się te drogi. Znaki drogowe nie mogą znajdować się w dowolnych miejscach. Ich usytuowanie wynika z obiektywnych potrzeb, które występują na określonym odcinku drogi. Oznakowanie drogi musi być adekwatne do sytuacji na drodze zaś znaki o nieaktualnej treści winny być usuwane przez zarządcę drogi. Oprócz prawidłowego usytuowania pionowych znaków drogowych, zarządca drogi zobowiązany jest zapewnić jest odpowiednią widoczność. W naszym sklepie internetowym prowadzimy sprzedaż znaków drogowych renomowanego producenta, które zapewniają długi okres użytkowania. Zarządcy lub administratorzy chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach muszą na bieżąco wymieniać uszkodzone lub nieczytelne znaki drogowe. Nasz sklep internetowy którego właścicielem jest EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. oferuje nie tylko sprzedaż znaków kolejowych. Prowadzimy również sprzedaż znaków drogowych ale także sprzedajemy blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe (obserwacyjne), lustra sferyczne, separatory parkingowe, słupki prowadzące i inne Urządzenia bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdy znak drogowy, blokada parkingowa czy tez lustro drogowe, to produkty wysokiej jakości. Nasz asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich zarządców lub właścicieli dróg.